clanak False

Proračun

09.09.2021.
Proračun

Proračun Grada Zagreba za 2021.
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu, Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20
 • Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, pdf
 • Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja, pdf
 
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, pdf
  • Račun prihoda i rashoda, xls
  • Posebni dio, xls
  • Plan razvojnih programa, xls
  • Normativni dio, doc
  • Obrazloženje općeg dijela, doc
  • Ciljevi, doc
 
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, pdf

Proračun Grada Zagreba za 2020.
 • Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2020., docx
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2020. – 31. prosinca 2020., pdf
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2020., od 30.11.2020., pdf
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2020. – 09. lipnja 2020., pdf, xls
 • Plan razvojnih programa  2020., xls
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2020. - lipanj 2020., pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2020., od 18.03.2020., pdf
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2020. godinu, pdf, docx
 • Projekcija Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2022., pdf, xls
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2020., pdf, xls
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2020., pdf, docx
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski

Proračun Grada Zagreba za 2019.
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2019. - 31. prosinca 2019., pdf
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2019. – 09. prosinca 2019., pdf
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2019. - prosinac 2019., pdf
 • Kratki vodič, hrvatski , engleski
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2019. - 19. rujna 2019., pdf
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2019. - 28. lipnja 2019., pdf
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2019., docx
 • Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2019. - listopad, docx
 • Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2019. – prosinac, docx
 • Projekcija Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2020. - 2021., pdf
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2019., pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2019., pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski

Proračun Grada Zagreba za 2018.
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2018. - 31. prosinca 2018., pdf 
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2018. - 30. listopada 2018., pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2018. - 29. lipnja 2018., pdf
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2018., pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Projekcija Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019. - 2020., pdf
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2018.,  pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski

Proračun Grada Zagreba za 2017.
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2017. - 29. prosinca 2017., pdf
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2017. - 21. prosinca 2017., pdf
 • Prijedlog o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2017.
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2017. - 26. listopada 2017. - usvojena, pdf
 • Prijedlog o izmjenama i dopunamaProračuna grada Zagreba za 2017.
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2017. - 19. lipnja 2017., pdf
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2017. - 27. veljače 2017., pdf
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2017., pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Projekcija Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2019., pdf
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2017.,  pdf
 • Kratki vodičhrvatski, engleski

Proračun Grada Zagreba za 2016.
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2016. - 30. prosinca 2016., pdf
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2016. - 20. listopada 2016. - usvojena,  pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2016. - 29. travnja 2016., pdf
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2016., pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2016., pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski

 
Proračun Grada Zagreba za 2015.

 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2015. - 31. prosinca 2015., pdf
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015. - 22. prosinca 2015. - usvojena, pdf
 • Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015. - 22. listpada 2015. - nije usvojen, pdf
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2015. - 17. rujna 2015., pdf
 • Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2015. - 30. srpnja 2015., pdf
 • Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2015. - 16. srpnja 2015. - nije usvojen, pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2015., pdf
 • Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2015.
 • Kratki vodič, hrvatski


Izvršenje Proračuna Grada Zagreba

 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., pdf, xls
 • Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2020. – kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., pdf, xls
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2019., pdf, xls
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2019., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018., pdf
 • Izvšenje Proračuna Grada Zagreba za 2018. - Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018., pdf
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017., pdf
 • Izvšenje Proračuna Grada Zagreba za 2017. - Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2016. - Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2015. - Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015., pdf
 • Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2014. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014., pdf


Financijski izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Zagreba
 

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.

 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. razina 23

 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.

 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.

 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Dodatne tablice, pdf
 • Bilješke, pdf

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

 • Referentna stranica, pdf
 • PR-RAS, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

 • Referentna stranica, pdf
 • PR-RAS, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.Financijski izvještaji Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc


Financijski izvještaji Glazbene škole "Vatroslav Lisinski"

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
 • Referentna stranica, jpg
 • PR-RAS, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf
 • Bilješke, pdf

Financijski izvještaji Muzejskog memorijalnog centra "Dražen Petrović"

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, pdf