clanak False

Proračun

30.11.2021.
Proračun

Proračun Grada Zagreba za 2022.
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, pdf

Proračun Grada Zagreba za 2021.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2021. – 30. rujna 2021., pdf i xls
 • Plan razvojnih programa  2021., xls
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu, Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20
 • Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, pdf
 • Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja, pdf
 • Usvojeni Proračun Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, pdf
  • Račun prihoda i rashoda, xls
  • Posebni dio, xls
  • Plan razvojnih programa, xls
  • Normativni dio, doc
  • Obrazloženje općeg dijela, doc
  • Ciljevi, doc
 
 • Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu, pdf
 

Izvršenje Proračuna Grada Zagreba

 • Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu, pdf, xls
  • Račun prihoda i rashoda, xls
  • Posebni dio, xls
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., pdf, xls
 • Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2020. – kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., pdf, xls
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2019., pdf, xls
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2019., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018., pdf
 • Izvšenje Proračuna Grada Zagreba za 2018. - Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2018., pdf
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017., pdf
 • Izvšenje Proračuna Grada Zagreba za 2017. - Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2017., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2016. - Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016., pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2015. - Kratki vodič, hrvatski, engleski
 • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2015., pdf
 • Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014., pdf
 • Izvršenje Proračuna Grada Zagreba za 2014. - Kratki vodič, hrvatskiengleski
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2014., pdf


Financijski izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Zagreba
 

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.

 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. razina 23

 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.

 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.

 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Dodatne tablice, pdf
 • Bilješke, pdf

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

 • Referentna stranica, pdf
 • PR-RAS, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

 • Referentna stranica, pdf
 • PR-RAS, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.Financijski izvještaji Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc
Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc

Financijski izvještaji Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, doc


Financijski izvještaji Glazbene škole "Vatroslav Lisinski"

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
 • Referentna stranica, jpg
 • PR-RAS, pdf
 • RAS-funkcijski, pdf
 • P-VRIO, pdf
 • Bilanca, pdf
 • Obveze, pdf
 • Bilješke, pdf

Financijski izvještaji Muzejskog memorijalnog centra "Dražen Petrović"

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
 • Referentna stranica, pdf
 • Financijski izvještaji, xls
 • Bilješke, pdf