clanak False

ZAGREB ZA MENE

19.04.2017.

PROJEKT URBANE REVITALIZACIJE JAVNIH PROSTORA U GRADU ZAGREBU - ZAGREB ZA MENE


Društvo arhitekata Zagreba u suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Zagrebom pokrenulo je ambiciozni projekt urbane revitalizacije javnih prostora u gradu Zagrebu kroz provedbu 17 zahvata i intervencija u javnim prostorima na području cijeloga grada. Intervencije će biti manjeg do srednjeg obuhvata investicijske vrijednosti do 20 milijuna kn.

Tijekom posljednjih pet mjeseci Katedra za urbanizam Arhitektonskog fakulteta i program Društva arhitekata Zagreba „Akupunktura grada“ proveli su raznovrsna istraživanja grada Zagreba kako bi identificirali javne gradske prostore koji trebaju uređenje ili imaju potencijal odgovoriti na životne potrebe stanovnika grada.
Istraživanja su sadržavala dva dominantna pristupa. Skupina istraživača Katedre za urbanizam provela je znanstveno stručno istraživanje kojim su identificirani problemi i dani prijedlozi unaprjeđenja javnog prostora uz cjelovito sagledavanje grada sa stajališta urbanističkog planiranja. Akupunktura grada je, s druge strane, istraživala na koji se način stanovnici odnose prema gradu te koje su lokacije važne njima. Primarni izvori bili su izravni razgovori s građanima, udrugama, vijećima gradskih četvrti te elektronička komunikacija.

Preklapanje tako dobivenih podataka rezultiralo je utvrđivanjem prijedloga 33 lokacije za uređenje. Na svakoj od tih lokacija istaknute su mogućnosti gradskog prostora za rješavanje potreba koje nedostaju građanima. Predložene lokacije se prema temama mogu podijeliti na trase (ulične, pješačke i biciklističke), trgove (za okupljanje i one reprezentativne), parkove (rekreativne, dječje, za odmor, i one s posebnim prostorom za ljubimce), kao i na komunikacijske točke (koje olakšavaju pješački i biciklistički promet, poput prometnih čvorišta, pothodnika i sl.).
Za izradu studije lokacija javnog gradskog prostora korištena inovativna metoda rada što objedinjuje istraživanje koje kreće "od dolje prema gore" (istraživanje Akupunkture grada) s istraživanjem koje kreće "od gore prema dolje" (urbanističko istraživanje). Utvrđeno je da jedna metoda potiče drugu, te da je objedinjavanjem omogućeno provjeravanje i potvrđivanje rezultata obiju studija. Doprinos provedenog istraživanja je u razvijanju novih metoda rada i alata kojima se može potaknuti daljnji razvoj procesa urbane revitalizacije javnih prostora u gradu Zagrebu.
Sve lokacije se mogu naći na interaktivnoj mapi u kojoj postoji i kratki opis identificiranih lokacija. Nakon javne rasprave koja se otvara predstavljanjem u Društvu arhitekata Zagreba, u suradnji s Gradom odabrat će se 17 lokacija koje će ići u daljnje uređenje, a koje će se urediti temeljem utvrđenih potreba.
Lokacije su predstavljene na web stranicama zagrebzamene.d-a-z.hr na kojima građani mogu predložiti svoj izbor među predloženim lokacijama te komentirati svaku pojedinu lokaciju.,

Po odabiru 17 lokacija i utvrđivanju obuhvata i investicija, Arhitektonski fakultet će provest cjelokupni stručni program projekta, te će za sve pojedine lokacije izraditi natječajne programe i podloge. Za veći dio odabranih lokacija provest će se i Akupunktura grada, koja će osigurati participativnost građana u odlučivanju i iskazivanju stvarnih potreba te će na taj način dati doprinos kvalitetnoj pripremi program gradskih lokacija za revitalizaciju gradskih lokacija i podloga za te lokacije. Društvo arhitekata Zagreba provest će potom arhitektonsko- urbanističke natječaje, a po odabiru idejnih rješenja Gradski ured za prostorno uređenje pripremit će realizacije intervencija.


Ovakav distribuirani pristup imati će za učinak poboljšanje cjelokupne slike grada, te unaprjeđenje kvaliteta urbanog života građana kroz segmente stanovanja, rekreacije, odmora i društvene kohezije. Dinamika provedbe projekta proteže se kroz 2015. i 2016. godinu. Osim pripreme i uređenja grada, ove će intervencije doprinijeti stvaranju pozitivnog odnosa građana prema javnom prostoru, te stvaranju pozitivnog ozračja i optimizma u gradu. (Izvor: press DAZ)Javne tribine projekta Zagreb za mene u gradskim četvrtima


Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Društvo arhitekata Zagreba i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu vas pozivaju na seriju javnih izlaganja po gradskim četvrtima Grada Zagreba u sklopu projekta „Zagreb za mene“.

Kroz otvorenu javnu raspravu možete neposredno sudjelovati u odabiru 17 lokacija na kojima će biti provedeni javni urbanističko-arhitektonski natječaji. Na stranici Zagreb za mene možete pronaći opise i fotografije kojima su dokumentirane sve 33 potencijalne lokacije proizašle iz opsežnih istraživanja i analiza Katedre za prostorno planiranje i urbanizam Af te inicijative Akupunktura grada, kroz koju su mnogobrojnim anketama na nizu lokacija bili uključeni i građani grada Zagreba.
Javni uvid moguć je u predvorju zgrade Gradske uprave na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, od 10. do 31. srpnja 2015. godine, radnim danom od 08:30 do 16:30 sati. Prijedlog potencijalnih lokacija, kao što smo pisali potražite na http://zagrebzamene.d-a-z.hr/daz/  ili www.zagreb.hr a detaljnije o projektu čitajte na web stranici Društva arhitekata Zagreb www.d-a.z.hr. Nakon provedenog javnog uvida biti će odabrano 17 lokacija za provedbu javnih natječaja na području cijeloga Grada.
 
Javno izlaganje o prijedlogu potencijalnih gradskih lokacija za revitalizaciju održati će se na sljedećim lokacijama:
1.      Za Gradsku četvrt Trnje, Gradsku četvrt Peščenica – Žitnjak i Gradsku četvrt Trešnjevka – sjever, 8. srpnja 2015. godine u objektu Mjesnog odbora Peščenica, Njegoševa 10, s početkom u 17:00 sati.
2.      Za Gradsku četvrt Stenjevec, Gradsku četvrt Trešnjevka – jug i Gradsku četvrt Podsused – Vrapče, 9. srpnja 2015. godine u objektu Područnog ureda Susedgrad, velika dvorana, Sigetje 2, s početkom u 17:00 sati.
3.      Za Gradsku četvrt Donji grad, Gradsku četvrt Gornji grad – Medveščak, Gradsku četvrt Podsljeme i Gradsku četvrt Črnomerec, 13. srpnja 2015. godine u objektu Mjesnog odbora „Stjepan Radić“, Hercegovačka ulica 111, s početkom u 17:00 sati.
4.      Za Gradsku četvrt Gornja Dubrava, Gradsku četvrt Donja Dubrava, Gradsku četvrt Maksimir i Gradsku četvrt Sesvete, 14. srpnja 2015. godine u objektu Centra za kulturu i informacije Maksimir, Lavoslava Schwarza 18, s početkom u 17:00 sati.
5.      Za Gradsku četvrt Novi Zagreb – istok, Gradsku četvrt Novi Zagreb – zapad i Gradsku četvrt Brezovica, 15. srpnja 2015. godine u objektu Mjesnog odbora Zapruđe, Trg I. Meštrovića 1g, s početkom u 17:00 sati.

Komentari, sugestije ili glasovi za 33 predložene lokacije mogu se podnijeti u tijeku javnog uvida, na posebno označenom mjestu u predvorju zgrade Gradske uprave, na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb; Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb te na mrežnoj stranici: www.zagrebzamene.d-a-z.hr, gdje možete direktno glasati za pojedine lokacije. (Izvor: press DAZ)