clanak False

Zaklada Zajednički put

19.04.2017.

Prioritet Grada Zagreba je sustavna skrb i briga za naše starije sugrađane, ne samo kroz osiguranje zadovoljavanja egzistencijalnih potreba, već i niza drugih potreba u cilju podizanja kvalitete života. U tom je smislu Grad Zagreb osnovao Zakladu Zajednički put (u daljnjem tekstu: Zaklada). 

 

Ciljevi Zaklade definirani su njenim Statutom: sprečavanje zlouporabe korištenja imovine osoba starije životne dobi, osiguranje uslužnih i socijalnih servisa za starije, osiguranje različitih oblika skrbi o starijima te izgradnja objekata za smještaj i stanovanje starijih osoba. Među ciljevima Zaklade je i razvoj resursa lokalne zajednice tako da mobilizira, privlači, skuplja i investira novčana sredstva za korist starijih građana grada Zagreba te je u ovom smislu Zaklada nositelj inovativnih aktivnosti i predstavlja unapređenje sustava skrbi o starijim građanima. S vremenom će ona stvoriti trajne zalihe imovine koja će biti dostatna za financiranje naprijed navedenih oblika skrbi o starijim građanima.
Svrha Zaklade je i uslužno posredovanje donatorima koji žele pridonijeti kvalitetnijem životu korisnika. Donatori mogu biti građani, poslovni ljudi, neprofitne organizacije, trgovačka društva, velike korporacije i drugi, a donacije se mogu sastojati od bilo koje vrste imovine, vrijednosnih papira, vlasničkih prava, umjetničkih djela i dr. Osobe koje daju donaciju mogu davati doprinose iz svojih tekućih prihoda ili ostaviti Zakladi svoju imovinu.

Zaklada će imati i funkciju davatelja potpora pojedinim projektima i istraživanjima potreba starijih građana grada Zagreba. Ujedno će biti inicijator i nositelj inovativnih aktivnosti odnosno socijalne promjene na području skrbi o starijim osobama. Stvaranjem partnerstva između građana, poduzetnika, neprofitnih organizacija i lokalne samouprave, Zaklada će promicati vrijednosti dobrotvornog darivanja, volonterstva i filantropije.