clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/18-012/319 od 06.09.2019.

17.09.2019.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja nekretnine.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/18-012/319, URBROJ: 251-14-11/801-19-19, od 6. rujna 2019.