clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/19-007/201 od 11.11.2019.

14.11.2019.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/19-007/201, URBROJ: 251-14-11/504-19-7, od 11. studenoga 2019.