clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/21-04/61 od 07.09.2021.

17.09.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja nekretnine oznake zk.č. br. 1488 k.o. Granešina nova u svrhu izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Oporovečki breg – Jalševec – Sveta Barbara.
Zaključak KLASA: UP/I-943-04/21-04/61, URBROJ: 251-19-11-6/04-21-6, od 07. rujna 2021.