clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/21-01/57 od 15.09.2021.

16.09.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine oznake zk.č. 5109/23 k.o. Trnje.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/21-01/57, URBROJ: 251-19-11-1/001-21-4, od 15. rujna 2021.