clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/21-01/58 od 15.09.2021.

16.09.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine oznake zk.č. 5111/17 k.o. Trnje..
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/21-01/58, URBROJ: 251-19-11-1/001-21-3, od 15. rujna 2021.