clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/18-007/266 od 14.10.2021.

21.10.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja nekretnine oznake zk.č. br. 66/1, oranica Dragonićka površine 417 čhv, upisana u zk. ul. br. 18 k.o. Buzin, po katastru k.č. br. 52, oranica Krči površine 1444 m2, upisana u pl. 183 k.o. Odra.
Zaključak KLASA: UP/I-943-04/18-007/266, URBROJ: 251-19-11-5/004-21-32, od 14. listopada 2021..