clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/21-04/123 od 12.10.2021.

25.10.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom osiguranja dokaza vještačenjem o stanju i vrijednosti nekretnine prije podnošenja prijedloga za nepotpuno izvlaštenje zk.č.br. 2525 k.o. Resnik.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/21-04/123, URBROJ: 251-19-11-6/04-21-8, od 12. listopada 2021.