clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/21-007/105 od 14.10.2021.

25.10.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine oznake zk.č.br. 1223/2 k.o. Lučko.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/21-007/105, URBROJ: 251-19-11-5/004-21-9, od 14. listopada 2021.