clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/20-006/64 od 16.11.2021.

25.11.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja dijela nekretnine zk.č.br. 3387/1 k.o. Resnik, prema katastru zemljišta dijela k.č.br. 8789/1 k.o. Dubrava.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/20-006/64, URBROJ: 251-19-11-3/003-21-9, od 16. studenoga 2021.