clanak False

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, KLASA: UP/I-943-04/16-011/21 od 29.11.2021.

06.12.2021.
Gradski ured za imovinsko-pravne poslove objavljuje Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika, u vezi s postupkom potpunog izvlaštenja nekretnine zk.č.br. 455/5 k.o. Gornje Vrapče, prema katastru zemljišta k.č.br. 4844/2 k.o. Mikulići.
  • Zaključak KLASA: UP/I-943-04/16-011/21, URBROJ: 251-19-11-4/003-21-18, od 29. studenoga 2021.