clanak False

Zakon o humanitarnoj pomoći NN 102/15 i 98/19

19.04.2017.
Zakon o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", broj 102/15 i 98/19)

NOVOSTI u odnosu na prethodni Zakon o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", broj 128/10):
  • uvedena je obveza podnošenja zahtjeva za provođenje humanitarnih akcija za pravne osobe koje imaju rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, uz      pravne i  fizičke osobe 
  • uvedena je obveza isticanja LOGOTIPA ZA ORGANIZATORE HUMANITARNIH AKCIJA I ZA STALNE PRIKUPLJATELJE I PRUŽATELJE HUMANITARNE POMOĆI;
  • svaka humanitarna akcija rješenjem nadležnog upravnog tijela ima svoju EVIDENCIJSKU OZNAKU VRSTE; 
  • uveden je postupak raspolaganja neutrošenim financijskim sredstvima prikupljenima u humanitarnoj akciji - čl.25 i 26. Zakona.
Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj 120/15)
Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (Narodne novine 120/15)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije ("Narodne novine", broj
16/20)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj 16/20 )
Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći 
("Narodne novine", broj 16/20 )

INSPEKCIJSKI NADZOR nad stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći stavljen je u nadležnost Ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.
INSPEKCIJSKI NADZOR nad humanitarnim akcijama stavljen je u nadležnost ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ostalih nadležnih ministarstva ovisno o vrsti humanitarnih akcija.