clanak False

ZAŠTITITE SE OD MIŠJE GROZNICE

06.03.2012.

 

Letak i poster o mišjoj groznici izradili su Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb i Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Zagreb uz potporu Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Letak pogledajte ovdje

 


Konferencija "Korištenje EU fondova za razvoj sustava civilne zaštite"