clanak False

Završne pripreme za ciklus javnih događanja na temu održivog gospodarenja otpadom

21.02.2020.
U petak, 21. veljače 2020., održan je Sastanak Projektnog tima za koordinaciju aktivnosti na provedbi Plana izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba.
 
Sastanak je vodila doc. dr. sc. Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, voditeljica projektnog tima, a tema sastanka bila je prezentacija autorske predstave za djecu predškolske i školske dobi pod nazivom „Pa to je čarobno“.
 
Predstava će se izvoditi u okviru ciklusa javnih događanja na temu održivog gospodarenja otpadom s ciljem edukacije najmlađih o važnosti odvojenog sakupljanja opada i čuvanja okoliša od zagađenja.
 
Na sastanku je, osim predstave, bilo riječi i o brojnim drugim planiranim aktivnostima u okviru provedbe EU Projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto".