clanak False

Zbrinjava li Grad Zagreb beskućnike?

06.04.2020.
Grad Zagreb, sukladno obvezi propisanoj Zakonom o socijalnoj skrbi, osigurava smještaj beskućnika u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Hrvatskim Crvenim križem, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb te Caritasom Zagrebačke nadbiskupije. Skrb za beskućnike ostvaruje se i kroz suradnju s drugim organizacijama civilnog društva sukladno potrebama (dnevni boravak, podjela pomoći u hrani i odjeći i sl.)

Grad Zagreb osigurava smještaj za ukupno 171 korisnika te za još dodatno 50 korisnika sukladno planu zbrinjavanja u ekstremnim zimskim uvjetima koji se primjenjuje i za vrijeme trajanja epidemije COVID-19. S tim u vezi Grad Zagreb kontinuirano prati informacije o mjerama koje se poduzimaju kako bi se među smještenim korisnicima širenje epidemije COVID-19 svelo na najmanju moguću mjeru.

Ujedno, Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, kontinuirano prati informacije o potrebama za smještajem kako bi se za beskućnike koji nemaju odgovarajući smještaj, osigurala adekvatna skrb.