clanak False

Žičarom na Sljeme

04.06.2020.

 

 

Jedan od ključnih projekta je gradnja nove žičare na Sljemenu koja će biti namijenjena javnom prijevozu putnika od polazne postaje u Dolju do vidikovca na Sljemenu. Time se želi rasteretiti postojeća prometna infrastruktura do Sljemena te dodatno povećati atraktivnost lokacije.

Nova žičara gradi se na trasi stare, ali će nova imati više gondola (84) u koje će se moći smjestiti 10 putnika i voziti će brže (vožnja od početne stanice do vidikovca trajati će svega 16 minuta). Gradnja se odvija u četiri faze.

Radovi na izgradnji posljednje faze sljemenske žičare počeli su 25. siječnja 2019., završetak je predviđen za Dan grada Zagreba 2020.,ali zbog situacije s koronavirusom žičara bi trebala biti u funkciji u rujnu. Početkom srpnja planira se probna vožnja u 38 modernih gondola koje bi tada trebale napraviti svoj prvi krug u duljini od 10 km, a u rujnu bi kompletan projekt trebao biti gotov.