clanak False

Znak pristupačnosti osobama s invaliditetom

17.01.2022.

Na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 do 64/15) i Odluke o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 9/15) Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet, donosi rješenje za korištenje “Znaka pristupačnosti”.

Značenje, oblik, sadržaj, boja, dimenzije, mjesto postavljanja, izdavanje i način uporabe znaka za označavanje vozila osoba s invaliditetom propisani su Pravilnikom o znaku pristupačnosti (Narodne novine 78/08 i 87/14).

Kako bi osoba stekla pravo na korištenje znaka pristupačnosti podnositelj zahtjeva treba priložiti:

  • zahtjev;
  • fotokopija osobne iskaznice;
  • novi nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Područni ured Zagreb - Tvrtkova 5, 10000 Zagreb;
  • 60% i više na donje ekstremitete;
  • 80% i više na ostalo;
  • fotografija (1), 35 mm x 45 mm (3,5 cm x 4,5 cm).
    
  • Osobu lišenu poslovne sposobnosti, na temelju zakona, zastupa skrbnik (zakonski zastupnik) što dokazuje rješenjem nadležnog suda i Centra za socijalnu skrb.
  • Maloljetno dijete, po sili zakona, zastupa roditelj ( zakonski zastupnik ) Dostaviti:  rodni list djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja.