clanak False

Akcijski plan za mlade, 2023.

01.06.2023.

U svibnju prošle godine donesen je Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine cilj kojeg je nizom mjera i aktivnosti integrirati interese, unaprijediti uvjete te odgovoriti na potrebe mladih u Zagrebu, i to u područjima poput obrazovanja i profesionalnog usavršavanja, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, aktivnog sudjelovanja u društvu i drugih.

Realizacija Programa za mlade planira se i prati godišnjim akcijskim planovima. Nedavno donesenim Akcijskim planom za 2023. godinu, planira se, između ostalog, razvijati medijska i financijska pismenost mladih, s posebnim naglaskom na vještine potrebne za zelenu tranziciju, unaprijediti dostupnost usluga u području prevencije i zaštite zdravlja mladih te osnažiti mlade za uključivanje i aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka.

Akcijski plan za mlade za 2023. godinu možete pronaći na linku.