lista bez dat + 138660

Gradski prozori u prirodu - Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)

PROGRAM: Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

CILJ projekta je održivi društveno-gospodarski razvoj na razini Grada Zagreba i Republike Hrvatske kroz održivo korištenje prirodne baštine, očuvanje i unaprjeđenje bioraznolikosti u urbanim ekosustavima i razvoj zelene infrastrukture.

Projekti u provedbi