clanak False

Natječaj za davanje u najam javno najamnih stanova

23.09.2016.


9. Natječaj za davanje u najam javno najamnih stanova objavljen je u dnevnom tisku "Večernji list" dana 26. rujna 2016.

Tekst natječaja preuzmite ovdje (pdf).

Obrazac prijave za natječaj za najam javno najamnih stanova preuzmite ovdje (pdf).

Izvadak iz Odluke o najmu javno najamnih stanova preuzmite ovdje (pdf).