clanak False

Pješačke zone i druge zone s ograničenim prometom - Odobrenja za kretanje u zonama

23.01.2023.

U pješačkim zonama i zonama s ograničenim prometom motornih vozila, koje su određene Naredbom o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/15, 7/16, 22/17 i 2/18), vozila se mogu kretati samo na temelju odobrenja (rješenja) gradskog upravnog tijela nadležnog za promet, a koje se izdaje za određeni dan, sat i za određeno teretno vozilo.

Navedeno se odobrenje izdaje na temelju čl. 20. Odluke o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 9/15), a da bi se dobilo (zbog selidbe, izvođenja građevinskih radova i kada je to neophodno za funkcioniranje života u gradu) potrebno je pismeno zatražiti dozvolu.

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektoru za promet, u pismenom obliku i predaje na šalteru za prijam pošte Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.

Svakodnevna opskrba u pješačkoj zoni regulirana je Naredbom o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/15, 7/16, 22/17 i 2/18).
 

Izdavanje dozvole za kretanje motornim vozilom u pješačkoj zoni središnjeg dijela Grada Zagreba:SADRŽAJ ZAHTJEVA:

 
Status Sadržaj zahtjeva
Fizičke osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni i osigurano parkirališno mjesto za vlastite potrebe u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu.
 • Zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje motornim vozilom pješačkom zonom,
 • 70,00 HRK državnih biljega,
 • Dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju parkirališnog mjesta, ili izjavu predstavnika suvlasnika da je u dvorištu, odnosno garaži, osigurano parkirališno mjesto za podnositelja zahtjeva,
 • Uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
 • preslike prometnih dozvola za svako vozilo (obje strane) te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila (ugovor o leasingu ili ugovor o najmu). 
 
Fizičke osobe koje nemaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni, a imaju u pješačkoj zoni u vlasništvu parkirališno mjesto u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu.
 • Zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje motornim vozilom pješačkom zonom,
 • 70,00 HRK državnih biljega,
 • Potvrda o uplati u skladu s naknadom propisanom u Naredbi (tablica u prilogu),
 • Dokaz o vlasništvu parkirališnog mjesta ili dokaz o vlasništvu nekretnine i izjavu predstavnika suvlasnika da je u dvorištu odnosno garaži osigurano parkirališno mjesto za podnositelja zahtjeva
 • Preslike prometnih dozvola za svako vozilo (obje strane) te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila (ugovor o leasingu ili ugovor o najmu). 
 
Fizičke osobe obrtnike i pravne osobe koje u pješačkoj zoni imaju u vlasništvu, odnosno korištenju, parkirališno mjesto za vlastite potrebe u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu.
 • Zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje motornim vozilom pješačkom zonom,
 • 70,00 HRK državnih biljega,
 • Potvrda o uplati u skladu s naknadom propisanom u Naredbi (tablica u prilogu),
 • Dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju parkirališnog mjesta, ili izjavu predstavnika suvlasnika da je u dvorištu, odnosno garaži, osigurano parkirališno mjesto,
 • Preslike prometnih dozvola za svako vozilo  (obje strane )  te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila (ugovor o leasingu ili ugovor o najmu).
 
 
Korisnici znaka pristupačnosti koji su zaposlenici fizičkih osoba obrtnika i pravnih osoba koji u pješačkoj zoni imaju u vlasništvu odnosno na korištenju parkirališna mjesta u dvorištu, radi ulaska i izlaska u dvorište,".
 
 
 
 • Zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje motornim vozilom pješačkom zonom,
 • 70,00 HRK državnih biljega,
 • Potvrda o uplati u skladu s naknadom propisanom u Naredbi (tablica u prilogu),
 • Presliku prometne dozvole zaposlenika (obje strane) te dokaz o pravnom temelju za korištenje vozila (ugovor o leasingu ili ugovor o najmu).
 • dokaz o vlasništvu odnosno korištenju parkirališnog mjesta u dvorištu,
 • presliku znaka pristupačnosti zaposlenika i presliku prometne dozvole zaposlenika."
 • Zahtjev je potrebno dostaviti minimalno petnaest (15) dana prije vremenskog perioda za koji se traži dozvola.
 
Fizičke osobe obrtnici i pravne osobe koji obavljaju opskrbu.
 • Zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje motornim vozilom pješačkom zonom,
 • 70,00 HRK državnih biljega,
 • Potvrda o uplati u skladu s naknadom propisanom u Naredbi (tablica u prilogu),
 • Presliku prometne dozvole za svako vozilo(obje strane).
 • Zahtjev je potrebno dostaviti minimalno petnaest (15) dana prije vremenskog perioda za koji se traži dozvola.
Prometovanje motornim vozilima za potrebe održavanja manifestacija u pješačkoj zoni.
 • Zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje motornim vozilom pješačkom zonom,
 • 70,00 HRK državnih biljega,
 • Potvrda o uplati u skladu s naknadom propisanom u Naredbi (tablica u prilogu),
 • Presliku prometne dozvole za svako vozilo(obje strane).
 • Zahtjev je potrebno dostaviti minimalno petnaest (15) dana prije vremenskog perioda za koji se traži dozvola.
Prometovanje motornim vozilima za potrebe održavanja manifestacija od posebnog značenja za Grad Zagreb (organizator ili suorganizator Grad Zagreb, pokroviteljstvo Grada Zagreba i slično) i za potrebe radio-televizijskih vozila u pješačkoj zoni.
 • Zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje motornim vozilom pješačkom zonom,
 • 70,00 HRK državnih biljega,
 • Potvrda o uplati u skladu s naknadom propisanom u Naredbi (tablica u prilogu),
 • Presliku prometne dozvole za svako vozilo(obje strane).
 • Zahtjev je potrebno dostaviti minimalno petnaest (15) dana prije vremenskog perioda za koji se traži dozvola.


VISINA NAKNADE:

 
 

Status:

Visina naknade za dvije godine

1.

Fizičke osobe koje imaju u pješačkoj zoni prijavljeno prebivalište i osigurano parkirališno mjesto.

0,00 EUR

2.

Fizičke osobe, koje nemaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni, a imaju osigurano parkirališno mjesto.

1,32 EUR

3.

Fizičke osobe obrtnika i pravne osobe koje u pješačkoj zoni imaju u vlasništvu, odnosno korištenju parkirališno mjesto.

1,32 EUR


 

 

 

 

Status:

Visina naknade po vozilu

4.

Motorna vozila za potrebe održavanja manifestacija od posebnog značenja za Grad Zagreb (organizator ili suorganizator Grad Zagreb, pokroviteljstvo Grada Zagreba i slično) i za potrebe radio-televizijskih vozila u pješačkoj zoni

1,32 EUR


 

 

 

 

Status:

Visina naknade po toni najveće dopuštene mase vozila po danu

5.

Prometovanje motornim vozilima za potrebe selidbi, snimanja reklamnih spotova i filmova, prijevoz građevinskog materijala i održavanja manifestacija u pješačkoj zoni

0,79 EUR

 

Visina naknade za prometovanje vozila opskrbe za fizičke osobe, obrtnike i pravne osobe u pješačkoj zoni.

Vrijeme opskrbe Najveća dopuštena masa Visina naknade / vozilo opskrbe
Dnevna Mjesečna Godišnja
00:00 - 24:00 ≤ 3,5 tona 0,79 EUR/tona najveće dopuštene mase vozila 13,28 EUR 159,36 EUR
>3,5 tona 0,79 EUR/tona najveće dopuštene mase vozila 132,80 EUR 1593,62 EUR
 
MODEL PLAĆANJA:

 

 


Obveznici su dužni platiti naknadu za kretanje motornim vozilom u pješačkoj zoni prije podnošenja zahtjeva te potvrdu o uplati priložiti zahtjevu.
 
Plaćanje se vrši na IBAN Grada Zagreba: HR3423600001813300007
 
Primatelj: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
 
Opis plaćanja: Plaćanje naknade za kretanje motornim vozilom u pješačkoj zoni središnjeg dijela Grada Zagreba
 
Model: HR26
 
Poziv na broj odobrenja: 7811-337-(OIB)*
*zadnjih jedanaest (11) brojeva odnosi se na OIB podnositelja (fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici, pravne osobe) zahtjeva