landing
Učenici osnovnih škola oštećenih u potresu, čiji objekti neće biti spremni za rad i prihvat učenika prvog dana školske godine 2020./2021., odnosno od 7. rujna 2020. godine, kao i učenici Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga, objekta na kojemu su u tijeku radovi rekonstrukcije i nadogradnje, nastavu će pohađati u osnovnim školama koje nastavu organiziraju u jednoj smjeni. Odgojno-obrazovni rad za sve ustanove bit će organiziran u dvije smjene. 

Sukladno strateškim ciljevima Grada Zagreba usmjerenima na razvoj kvalitetnog, dostupnog, učinkovitog i sveobuhvatnog sustava odgoja i obrazovanja zajamčenog Ustavom Republike Hrvatske, pri izradi plana premještaja u obzir su uzete prostorne mogućnosti svih škola te potrebe i prava učenika na obrazovanje pod jednakim uvjetima, što podrazumijeva i organiziranje programa produženog boravka u spomenutim školama. Naglašavamo da su planovi preseljenja i organizacije odgojno-obrazovanog rada od sljedeće školske godine izrađeni u suradnji s ravnateljima svih ustanova. 

Plan preseljenja i datumi završetka sanacije oštećenja osnovnih škola oštećenih u potresu koje neće biti spremne za rad prvog dana školske godine 2020./2021 možete preuzeti OVDJE.