landing

Socijalna zaštita


Grad Zagreb prepoznat je kao jedan od socijalno najosjetljivijih gradova u Republici Hrvatskoj stoga se i unutar djelokruga Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom velika pažnja posvećuje socijalnoj skrbi, osiguravanju prava, pomoći i zaštiti onih koji su se zbog različitih životnih okolnosti našli u potrebi.

U svrhu jačanja socijalne kohezije Grad Zagreb je razvio model suradnje sa ostalim dionicima kako bi osigurao što kvalitetnije i dostupne usluge.

Razvijanjem novih projekata koji se provode u suradnji sa organizacijama civilnog društva doprinosi se razvoju kvalitetnijih i povoljnijih uvjeta u skladu s izazovima i prilikama koje pred društvo donosi moderno vrijeme.