lista bez dat + 138738

URBAN M - Urban manufacturing stimulating innovation through collaborative maker spaces

PROGRAM: Interreg Europe

CILJ projekta je uspostavljanje zajedničke EU politike koja uključuje suradnju u urbanim područjima, dok je fokus Grada Zagreba na uspostavi programa potpore poduzetništvu i izrada izmjena EU regulatornog okvira u području poticanja poduzetništva u segmentu korištenja EU sredstava i drugih izvora financiranja.

Projekti u provedbi