clanak False

5. Mjesni odbor "Nikola Tesla"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ozaljska ulica 16;
telefon: 309 81 93

e-pošta: mo_n.tesla@zagreb.hr

 

Površina: 35,51 ha

Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 4.527