clanak False

Dodjela poticajnih financijskih sredstava

16.12.2019.

 
DODJELA PODUZETNIČKIH KREDITA PODUZETNICIMA UZ SUBVENCIJU KAMATA
 
Sa svrhom kreditiranja obrtnika, malih i srednjih poduzetnika po povoljnijim uvjetima Grad Zagreb je u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i poslovnim bankama dodjeljivao poduzetničke kredite uz subvenciju kamata te se poduzetnicima subvencioniraju kamate do konačne otplate kredita.

DODJELA POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ OBRTNIČKIH DJELATNOSTI

Kako bi se omogućio opstanak i potaknuo daljnji razvoj obrtničkih djelatnosti Grad Zagreb dodjeljuje potpore za nabavu opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti, uređivanje poslovnog prostora, edukaciju, promotivne aktivnosti, certifikate kvalitete i znakove kvalitete, stjecanje statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.
Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti raspisuje se godišnje na temelju Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19).
 
 
DODJELA POTPORA ZA INTERNACIONALIZACIJU POSLOVANJA

Kako bi se poduzetnike poduprjelo u ranim fazama pripreme za izlazak na izvozna tržišta, odnosno povećala konkurentnost lakšim pristupom međunarodnom tržištu, dodjeljuju se potpore za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika.
Potpore se dodjeljuju na temelju javnog natječaja za dodjelu potpora za internacionaliziranje poslovanja malih i srednjih poduzetnika.

DODJELA POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Grad Zagreb kao gospodarski centar Hrvatske i partner u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje nastoji pridonijeti rješavanju problema nezaposlenosti. Pritom je jedna od mjera dodjela potpora za samozapošljavanje nezaposlenih osoba.

U tom kontekstu na temelju Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19) godišnje se raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti.

DODJELA POTPORA ZA RAZVOJ DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA

Grad Zagreb je prepoznao društveno poduzetništvo kao važan segment u razvoju ukupnog gospodarstva stoga je kao jedna od mjera razvojnog Programa predviđena dodjela potpora za promicanje i razvoj društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa. Time se omogućuje osiguranje društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina kao što su osobe s invaliditetom, osobe s umanjenom radnom sposobnošću, žrtve nasilja u obitelji, roditelji ili skrbnici djece s teškoćama u razvoju, pripadnici nacionalnih manjina i druge teže zapošljive skupine radi sprječavanja socijalne isključenosti.

Javni natječaj za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva raspisuje se jednom godišnje na temelju Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj društvenog poduzetništva (10/19).

DODJELA POTPORA INOVATORIMA

 U cilju rasta i razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva temeljenog na znanju i inovacijama Grad Zagreb dodjeljuje potpore inovatorima koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje. Svrha mjere je razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju. U tom smislu donesen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za odobravanje dodjele potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/19)

Potpore se dodjeljuju preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju inovacije za poduzetničko korištenje a raspisuje se jednom godišnje.