landing

Globalno zagrijavanje i klimatske promjene nezaobilazni su opći svjetski problem i opasna prijetnja brojnim aspektima života i razvoja na Zemlji. Duboka je i realna zabrinutost čovječanstva zbog klimatskih promjena, porasta potrošnje energije, povećane ovisnosti o uvozu fosilnih goriva, te njihovim štetnim utjecajima na okoliš i gospodarstvo.

Grad Zagreb želi, kao i do sada, biti lider i svoja nastojanja usmjeravati na postizanje zajedničkih EU ciljeva te slijediti EU politike i energetsko-klimatski okvir do 2050. ka energetski učinkovitijem, niskougljičnom i konkurentnijem razvoju tržišta, privlačenju novih investicija i kvalitetnijem životu građana. Ambiciozni cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova Europske unije za 40% do 2030. želimo ostvariti uz aktivno sudjelovanje brojnih interesnih skupina, gospodarskih subjekata, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja ekološki osviještenih gradova. Gradska uprava Grada Zagreba odlučno i aktivno provodi planirane mjere i procese energetski održivog razvoja za ostvarenje vizije, Grad Zagreb -  grad održivog razvoja.