clanak False

EU PROJEKT „POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI STRUČNJAKA POMAGAČKIH ZANIMANJA“

25.11.2012.
Provoditelj projekta: Društvo za psihološku pomoć, Kneza Mislava 11, Zagreb
 
Partneri u projektu:  Hrvatski Zavod za zapošljavanje, Područni ured Zagreb
                                   Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i branitelje
                                   Prava Formula d.o.o.


Korisnici
Program je namijenjen stručnjacima pomagačkih zanimanja (psiholozima, socijalnim radnicima, rehabilitatorima, socijalnim pedagozima, učiteljima djece s posebnim potrebama) koji nemaju radnog iskustva u struci ili su nezaposleni dulje od godinu dana, sa područja Grada Zagreba. Za potencijalne korisnika s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije kriterij je nezaposlenost. Ovim programom želi se povećati konkurentnost stručnjaka pomagačkih zanimanja na tržištu rada kroz povećanje njihovih profesionalnih kompetencija za savjetovališni rad i izravni pomagački rad s ljudima.
 
Sadržaj
Projekt uključuje nekoliko programa izobrazbe:
 
1)       Izobrazba za unapređenje savjetovališnog rada i izravnog pomagačkog rada s ljudima. Program uključuje rad na osam ključnih profesionalnih kompetencija za savjetovanje: (1) napredne vještine komuniciranja specifičnih za savjetovanje, (2) poznavanje sebe i profesionalni razvoj, (3) uspostava i održavanje odnosa s klijentom, (4) prepoznavanje klijentovih teškoća, (5) postavljanje ciljeva savjetovanja, (6) planiranje i   provedba intervencija, te evaluiranje postignutih ciljeva, (7) suradnja u zajednici, (8) etički rad i rad u pravnom okviru
 
2)       Razvoj vještina za uspješnije predstavljanje poslodavcima kod traženja posla. Cilj ovog dijela treninga je osposobiti sudionike da učinkovitije prezentiraju svoje kompetencije potencijalnim poslodavcima. Uključuje teme poput pisanja životopisa, osmišljavanja plana traženja posla, odgovaranje na tzv. „teška pitanja“ postavljena na intervjuima za posao, neverbalno ponašanje, samoprezentacija itd.
 
3)       Izobrazba za vođenje u traženju posla (job coaching). Polaznici programa naučiti će davati podršku pojedincima za postizanje specifičnih osobnih i profesionalnih ciljeva, pomoći im u nalaženju posla ili povećanju zapošljivosti i stvaranju efikasne veze između sposobnosti, motivacije i kompetencija koje posjeduju. Sadržaji uključuju specifične vještine provođenja intervjua, izradu akcijskog plana traženja posla, upravljanje promjenama, praćenje napretka klijenta, upravljanje stresom, prevenciju sagorijevanja na poslu.
 
4)        Izobrazba za samozapošljavanje. Polaznici će steći znanje i vještine potrebne za otvaranje privatne prakse ili druge oblike samozapošljavanja. Sadržaji uključuju upoznavanje zakonskih uvjeta za otvaranje individualne ili grupne prakse, osnove računovodstva i financija malih firmi, odabir prikladnog oblika pravne osobe, razvijanje poslovnog plana, planiranje i postizanje poslovnih ciljeva, socijalni marketing i dr.
 


Trajanje projekta:
Projekt počinje u rujnu 2012.g., a završava u ožujku 2013.g., a uključuje:
 
Način uključivanja
Svi zainteresirani kandidati za ovu izobrazbu, koji ispunjavaju navedene kriterije mogu se prijaviti popunjavanjem Prijavnog obrasca, obrazac dostupan na http://dpp.hr/prijava.doc, te u područnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Vinkovcima. Prijavnom obrascu potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje aktivna povijest traženja posla za vrijeme trajanja nezaposlenosti: prijave na natječaje za radna mjesta u struci i odgovore na uputnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dokumentaciju za prijavu potrebno je dostaviti u Društvo za psihološku pomoć do 05. studenog 2012. godine.
 
Informacije i prijave
Detaljnije informacije o ovom projektu kao i slanje prijava kandidata zainteresiranih za izobrazbu:
 
Društvo za psihološku pomoć
Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb
Kontakt osoba: Martina Čarija, koordinatorica projekta i voditeljica trenerskog tima
tel: 01/4826-111; fax: 01/4826-113; e-mail: martina@dpp.hrwww.dpp.hr
 
 
 
Ovaj projekt financira Europska unija.

Letak