clanak False

EU PROJEKT "ŽENE ZA ŽENE"

28.01.2021.
Naziv: Žene za žene

Korisnik: Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna

Partneri: Udruga žena oboljelih od raka Nismo same i Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo kao partneri te obavezni partneri Centar za socijalnu skrb Zagreb i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb

FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.392.450,00 kn
EU SUFINANCIRANJE: 1.392.450,00 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: listopad 2020. – lipanj 2022.

Opći cilj projekta je unaprijediti  stručnu osposobljenost teško zapošljivih žena i zaposliti ih na poslovima pružanja pomoći ženama oboljelima od malignih bolesti. Udruge će ovim projektom osposobila 15 žena kroz formalno obrazovanje za njegovateljice/osobne asistentice. Kroz dodatne edukacije steći će i specifična znanja za pomoć specifičnoj skupini krajnjih korisnica, a to su žene oboljele od malignih bolesti.

U sklopu Projekta provodit će se  aktivnosti osposobljavanja i zapošljavanje žena iz ciljne skupine nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a  pripadnice marginaliziranih skupina, starije od 50 godina, mlade žene izašle iz sustava socijalne skrbi, te žene žrtve obiteljskog nasilja. Žene zaposlene na projektu skrbit će o minimalno 90 žena oboljelih od malignih bolesti na način da će ih pratiti na kemoterapiju u bolnice na području Zagreba, obavljati kupnju namirnica za te žene, te im pružati pomoć u kući za vrijeme liječenja.
 
Web stranica Projekta