clanak False

Forum ideja

13.09.2019.
Forum ideja 2015.
 
Forum ideja za provedbu projekata za ostvarenje socijalne politike Grada Zagreba održao se 7. i 8. srpnja 2015. godine u Domu za starije osobe Trnje u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.
Cilj Foruma ideja bio je razviti zajedničke, partnerske projektne koncepte za provedbu projekata financiranih EU fondova koji će doprinijeti postizanju strateških ciljeva Grada Zagreba, kao i pružiti uvid za postavljanje prioriteta Gradu Zagrebu za pružanje podrške pojedinim projektima.
Sudionicima Foruma ideja predstavnici Instituta za razvoj tržišta rada predstavili su mogućnosti financiranja provedbe socijalne politike Grada Zagreba iz fondova EU, a uslijedila je komparativna usporedba Socijalnog plana Grada Zagreba za razdoblje 2014.- 2020. te mogućnosti financiranja iz strukturnih fondova 2014.- 2020., ali i dodatne mogućnosti financiranja (Operativni program Konkurentnost i kohezija, HORIZON, EaSI, Erasmus +, nacionalni natječaji, itd.).
Temeljem predstavljenih mogućnosti, sudionici Foruma ideja razvili su nove projektne ideje, kao i osnovne smjernice za pripremu projekata usmjerenih prema nekoj od korisničkih skupina (mladi koji izlaze iz alternativne skrbi, nezaposleni, beskućnici, osobe s invaliditetom, starije osobe, žrtve obiteljskog nasilja, i dr.).  
 
Forum ideja 2020.
 
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom je u suradnji s Razvojnom agencijom Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, 7. veljače 2020., u Domu za starije osobe Trnje organizirao Forum projektnih ideja. Cilj Foruma ideja bila je razmjena potreba, znanja i iskustava za nadogradnju postojećih i budućih usluga dionika na području Grada Zagreba u narednoj sedmogodišnjoj perspektivi 2021.- 2027., odnosno priprema i izrada zalihe strateških projektnih ideja i projekata čija će realizacija u narednom financijskom razdoblju doprinijeti razvoju Zagreba kao pametnog i uključivog grada. Obzirom se tekuće financijsko razdoblje 2014. – 2020. vezano za financiranje iz EU fondova bližilo kraju, od iznimne je važnosti bilo identificirati ključna područja u koja je potrebno ulagati u novom razdoblju odnosno definirati i oblikovati nove projektne ideje.
Na Forumu projektnih ideja sudjelovalo je stotinjak predstavnika organizacija civilnog društva, ustanova socijalne skrbi te gradskih ureda koji su tijekom jednodnevne radionice izradili koncepte projektnih ideja i inovativnih rješenja koji odgovaraju na specifične potrebe stanovnika i prioritetnih ciljnih skupina građana Grada Zagreba te su definirana ključna područja za nadolazeće financijsko razdoblje.
Nakon održanog Foruma projektnih ideja, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom definirao je katalog projektnih ideja koje su identificirane tijekom jednodnevne radionice, a za potrebe formuliranja investicijskih područja i projekata za sljedeće programsko razdoblje. Katalog sadrži i kategorizaciju projekata prema područjima definiranima u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, kao i prema smjerovima u razvoju Zagreba kao pametnog grada.