clanak False

Gradski ured za kulturu i civilno društvo

01.08.2023.
Sjedište: Zagreb, Draškovićeva 25
E-mail: kultura@zagreb.hr

PROČELNICA: Emina Višnić
Tel: 01/460-3301, faks: 01/460-3322

​ZAMJENICA PROČELNICE: Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh.
Tel: 01/ 460-3301, faks: 01/460-3322
​E-mail: nikolina.radicstivic@zagreb.hr

​IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Ilica 14
POMOĆNIK PROČELNIKA ZA PROJEKTE:
Nikola Stojadinović
Tel:01 460-3449, faks:01 460-3322
E-mail: nikola.stojadinovic@zagreb.hr

Gradski ured za kulturu i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, audiovizualne i drugih djelatnosti u kulturi, razvoj lokalnih medija, poslove razvoja civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.
Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.