clanak False

Integrirana Teritorijalna Ulaganja - ITU

29.04.2020. 
 
Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije, koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja u razdoblju 2014. – 2020. godine. 
 
ITU mehanizam je provedbeni mehanizam koji je osmišljen kako bi olakšao provedbu aktivnosti koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju, a aktivnosti se mogu financirati iz tri različita fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fond.
 
Sukladno Sporazumu o partnerstvu između Europske komisije i Republike Hrvatske, sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj s najvećom koncentracijom stanovništva, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula, kandidati su za financiranje aktivnosti kroz ITU mehanizam.

Kandidaturu za ITU urbana područja potvrđuju integriranim strateškim dokumentima koji uključuju gospodarski, ekološki, klimatski i društveni aspekt te vode računa o povezivanju grada sjedišta s okolnim prostorom.  

U svrhu planiranja i usklađivanja održivog urbanog razvoja, suklando Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, u ožujku 2016. godine ustrojena je Urbana aglomeracija Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu. 
 
Karta urbane aglomeracije Zagreb:
 

Karta urbane aglomeracije Zagreb: