clanak False

Izdvojene COVID-19 ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od novog koronavirusa SARS- Cov-2 ili bolesti COVID-19

28.06.2020.
Od  ponedjeljka 29. lipnja 2020. započinju ponovno s radom izdvojene COVID-19 ordinacije u kojima se obavlja savjetovanje, trijaža i po potrebi pregledi osoba sa sumnjom na bolest COVID-19 .

Radno vrijeme izdvojenih COVID-19 ordinacije je svaki dan od 8:00 do 20:00 sati.
 
Prije dolska u COVID-19 ordinacije potrebno je najaviti se telefonom:
 
Dom zdravlja Zagreb - Centar
Avenija Većeslava Holjevca 22, tel: 01/6598 464

Dom zdravlja Zagreb - Istok
Hirčeva 1, tel:  091/ 2350 182

Dom zdravlja Zagreb - Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11, tel.: 091/ 3876 591

Park Stara Trešnjevka 4, tel: 091/ 3876 000  

ARHIVA