clanak False

Javni poziv za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija, u programima pružatelja medijskih usluga na zahtjev i programima pružatelja medijskih usluga uz dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski i drugi dopušteni oblik prijenosa za 2023.

25.05.2023.