clanak False

Kontrola projekata sanacije nestabilnih padina i potpornih zidova na području Grada Zagreba - Kontrola projekta sanacije klizišta na cesti Lukšić-Medvedgrad (Stacionaža 2,2 km od ulice Himper)

21.02.2020.
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice i to odabirom predmeta nabave.
Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

Poštovani, za preuzimanje dokumentacije popunite obrazac i kliknite na pošalji.


Objavljeni postupci