clanak False

Lovstvo

19.04.2017.

Odredbama Zakona o lovstvu uređuje se gospodarenje lovištem i divljači.


Zajednička lovišta
Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba ustanovljeno je jedanaest zajedničkih otvorenih lovišta. U zajedničkim lovištima zakup prava lova u desetogodišnjem razdoblju do 2027. godine imaju lovačka društva prema tabelarnom prikazu:

Red.br.

Naziv zajedničkog lovišta

Lovozakupnik

(lovačko društvo/udruga)

1

Ježdovec - Stupnik

LD "Sokol" - Stupnik

2

Brezovica - Kupinečki Kraljevec

LD "Fazan" - Brezovica - Kupinečki Kraljevec

3

Sveta Klara

LD "Lane" - Novi Zagreb

4

Dragonožec

LU "Srndač" - Dragonožec

5

Žitnjak

LD "Žuna" - Zagreb

6

Sesvetski Kraljevec

LD "Priroda" - Sesvete

7

Šašinovec

LU "Lug" - Lužan, Šašinovec, Glavničica, Žerjavinec

8

Belovar - Moravče

LD "Fazan" - Belovar - Moravče

9

Vugrovec

LD "Prepelica" - Sesvete

10

Čučerje

HRVATSKO SELJAČKO LD "Vepar" - Čučerje

11

Horvati

LD "Fazan" - Brezovica - Kupinečki Kraljevec


Ukupna površina zajedničkih lovišta Grada Zagreba iznosi 35 065 ha. U lovištima Grada glavne su vrste divljači: srna obična, zec obični, fazan obični, trčka skvržulja, patka divlja i prepelica, a prirodno prebivaju i druge stalne, sezonske i povremene vrste divljači (jazavac, kuna bjelica i lasica, šljuka bena i kokošica, divlji golubovi i grlice, crna liska, lisica, lasica mala, tvor, ondatra, vrana siva, vrana gačac, čavka zlogodnjača, svraka, šojka kreštalica i divlja svinja).


Reviri zaštite divljači
U Gradu Zagrebu, na području Parka prirode Medvednica, ustanovljeno je sedam revira u kojima ovlaštenici prava provedbe zaštite divljači uzgajaju i zaštićuju divljač sukladno programima zaštite divljači prema tabelarnom prikazu:  
 

Red.br.

Naziv revira u PP Medvednica

Ovlaštenici prava provedbe zaštite divljači

1

Ponikve

LD za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Ponikve“

2

Vrapče

LU „Fazan“ za uzgoj, zaštitu i lov divljači Vrapče - Zagreb

3

Šestine

LD za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Fazan“ Šestine

4

Gračani

LD „Sljeme“ za uzgoj, zaštitu i lov divljači - Gračani

5

Prigorje

LD „Prigorje“

6

Čučerje

HSLD „Vepar“ - Čučerje

7

Planina

LD „Prepelica“