clanak False

"Mreža za mlade za socijalno uključivanje"

25.08.2020.
Nositelj: Grad Zagreb

Partner/i: Udruga „Ambidekster klub“, Udruženje „Djeca prva“, Udruga „Hrabri telefon“, Udruga „Igra“ za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći, Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ i  Dječji dom Zagreb

Naziv natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., (UP.02.2.2.06.), Europski socijalni fond, kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, komponenta 3: Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

Cilj projekta: poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja i zapošljavanja za mlade bez roditeljske skrbi koji izlaze iz alternativnih oblika skrbi, iz domova, udomiteljskih obitelji i stambenih zajednica (s posebnim naglaskom na mlade majke) i mlade maloljetnike s problemima u ponašanju koji su u riziku od napuštanja srednjoškolskog obrazovanja (s posebnim naglaskom na mlade s ovisnošću o kockanju i Internetu) kroz podršku sa obuhvatom na području Grada Zagreba te Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Osječko-baranjske županije.

Ukupna vrijednost projekta: 1.463.765,84 HRK

Početak provedbe projekta: 8.5.2020.

Trajanje projekta: 24 mjeseca


Očekivani rezultati projekta:
1. Uspostavljanje suradničke platforme „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“;
2. Pružena podrška za socijalno uključivanje mladih u riziku od napuštanja srednjoškolskog obrazovanja i mladih bez roditeljske skrbi iz alternativnih oblika skrbi – priprema i tranzicijska podrška.

Ciljana skupina: 80 mladih osoba bez roditeljske skrbi koji se nalaze u alternativnim oblicima skrbi, kojima predstoji izlazak iz tih oblika skrbi unutar godine dana, s posebnim naglaskom na mlade majke, i mladi s problemima u ponašanju u srednjoškolskom obrazovanju, kojima prijeti opasnost od napuštanja obrazovanja, s naglaskom na mlade s problemima ovisnosti o kockanju i Internetu.


Do sada ostvarene aktivnosti:
 • u srpnju 2020. održana je početna tiskovna konferencija s ciljem predstavljanja projekta;
 • tijekom kolovoza 2020. izrađeni su promotivni letci i roll-up banneri
 • tijekom listopada 2020. izvršeno je mapiranje postojećih pružatelja usluga te je izrađena online baza za prikaz rezultata iz mapiranja;
 • tijekom listopada i studenog 2020. održane su dvije konzultacije na teme razrade modela privremenog i trajnog stambenog zbrinjavanja mladih bez roditeljske skrbi po izlasku iz alternativnih oblika skrbi te razrade nacrta protokola o suradnji organizacija civilnog društva sa centrima za socijalnu skrb, ustanovama socijalne skrbi i školama kako bi se uspostavila komplementarna i integrirana podrška za učenike kojima prijeti odustajanje od školovanja;
 • tijekom studenog 2020. održana su tri strukturirana susreta uz podršku vanjskog stručnjaka za standardizaciju psihosocijalne podrške za mlade kroz razmjenu iskustava i standardizaciju podrške, s ciljem izrade standarda usluga podrške Mreže za mlade;
 • tijekom prosinca 2020. održana je trodnevna edukacija za stručnjake koji rade s mladima s problemima u ponašanju od strane vanjskog stručnjaka za edukaciju;
 • redovito održavanje sastanaka projektnog tima
 • nabavljena je oprema za klubove za zapošljavanje, uredski potrošni materijal za provedbu aktivnosti s korisnicima, tiskan je materijal za radionice;
 • angažirani voditelji neformalnih oblika učenja za provedbu neformalnih oblika edukacija sukladno potrebama korisnika;
 • angažirani vanjski stručnjaci (psiholog i socijalni radnik);
 • odlazak članova projektnog tima u Karlovačku i Krapinsko-zagorsku županiju za potrebe uključivanja korisnika u aktivnosti projekta.