clanak False

Nacrt prijedloga Pravilnika o dopunama Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža

04.05.2017.
Poštovani,

Grad Zagreb otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža koje se provodi u razdoblju od 28. 03. –05. 05. 2017.
Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, klikom na poveznicu dolje.

Nacrt prijedloga Pravilnika o dopunama Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža

Obrazac sudjelovanja javnosti

2017.