clanak False

Nacrt prijedloga Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. – 2025.

05.01.2023.
Poštovani, 

Grad Zagreb proveo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. – 2025., u razdoblju od 24. studenoga do 24. prosinca 2022.

Izvješće o provedenom internetskom savjetovanju nalazi se na poveznici niže

Nacrt prijedloga Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. – 2025. 
Obrazloženje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Zatvorena savjetovanja