clanak False

Nadoknada dijela uplaćenih troškova poslovanja poslovnim subjektima za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste

28.10.2019.
Obavještavamo Vas da je Gradska skupština Grada Zagreba donijela Zaključak o nadoknadi dijela uplaćenih troškova poslovanja poslovnim subjektima za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste zbog izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije javne ceste – izvođenje radova izgradnje žičare (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/19) temeljem kojeg pravo na nadoknadu dijela uplaćenih troškova poslovanja imaju poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u poslovnom prostoru na Sljemenskoj cesti i u ulici Sljeme uz uvjet da ispunjavaju i ostale uvjete propisane navedenim zaključkom.
 
Pravo na nadoknadu dijela uplaćenih troškova poslovanja imaju poslovni subjekti od 18. veljače 2019. pa do otvaranja Sljemenske ceste.
 
Zahtjev za nadoknadu dijela uplaćenih troškova poslovanja poslovnim subjektima za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste zbog izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije javne ceste – izvođenje radova izgradnje žičare sa propisanom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u roku od 15 dana od dana objave Zaključka o nadoknadi dijela uplaćenih troškova poslovanja poslovnim subjektima za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste zbog izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije javne ceste – izvođenje radova izgradnje žičare, odnosno do 12. studenoga 2019.
 
Zahtjevi se podnose u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, ili preporučeno putem pošte.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva:

ZAHTJEV ZA NADOKNADU DIJELA UPLAĆENIHTROŠKOVA POSLOVANJA

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI POVEZANIH OSOBA