clanak False

Podjela materijala i didaktičkih igračaka

01.09.2020.

Od ponedjeljka, 07.09.2020. godine kreće podjela izobrazno-informativnih materijala u okviru projekta Stavi pravu stvar na pravo mjesto.
 
U okviru projekta osigurano je: 8. 261 bojanki, 8.261 slikovnica, 12. 500 letaka 2, 16. 000 brošura 2, 10. 500 naljepnica 1 te 10. 000 didaktičkih igračaka za dječje vrtiće (60 dječjih vrtića Grada Zagreba i 65 privatnih i vjerskih dječjih vrtića te posebnim ustanovama koje provode program predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinika SUVAG,  Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak i Centar za autizam, 128 ustanova).
Nadalje, u okviru projekta osigurano je: 12. 500 letaka 3, 16. 000 brošura 3, 10. 500 naljepnica 2 te 10. 000 didaktičkih igračaka za osnovne i srednje škole Grada Zagreba  (redovite, vjerske te posebnim ustanovama Poliklinika SUVAG,  Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, Centar za autizam i OŠ Nad lipom, ukupno 116 ustanova).
 
Uz navedeno, osigurano je i 11. 000 priručnika za srednje škole Grada Zagreba (58 ustanova) te 80 plakata projekta Stavi pravu stvar na pravo mjesto.
 
Edukativna didaktička igra Eko patrola namijenjena je djeci predškolskog uzrasta. Potiče razvoj mišljenja i rješavanja problema, potiče socijalizaciju i razvoj timskog rada, samokontrolu pogreške i promatranja i istraživanje svijeta oko sebe, te omogućuje primjenu stečenih znanja u životnim situacijama (odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovne uporabe predmeta i kompostiranja).
 
Edukativna didaktička igra Složi za budućnost namijenjena je djeci školskog uzrasta. Potiče razvoj mišljenja i rješavanja problema, socijalizaciju i razvoj timskog rada, samokontrolu pogreške i razvoj  pro socijalnih ponašanja (suradnja, dijeljenje i moralno rasuđivanje) te primjenu stečenih znanja u životnim situacijama (odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovne uporabe predmeta i kompostiranja).
 
Navedene edukativne didaktičke igre imaju za cilj  podizanje ekološke svijesti i kulture djece u dječjim vrtićima odnosno školama, razvijanje pozitivnih navika u postupanju s otpadom, usvajanje aktivnog odnosa prema okolišu, upoznavanje s uzrocima onečišćenja okoliša, poticanje i razvijanje kritičkog razmišljanja o problematici otpada, te se nastoji ukazati i istaknuti važnost očuvanja okoliša i postupanja s otpadom. Također, potiču razvoj kompetencija djeteta predškolske, odnosno djece osnovnoškolske dobi (razvoj znanja - stjecanje iskustava, razvoj jezičnog izražavanja – usvajanje novih termina, usavršavanje koordinacije pokreta, razvoj vještina i navika, razvoj digitalnih kompetencija).