clanak False

Portali / Grad Zagreb - sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2013.

27.03.2013.

 Tekst Javnog natječaja preuzmite u PDF formatu

 Obrazac 1,2 i 3

REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA SUFINANCIRANJE PROIZVODNJE I OBJAVE PROGRAMSKIH SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA ZA 2013.
Nakon provedenog javnog natječaja za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2013., objavljenog dana 27. ožujka 2013., a sukladno Zaključku o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2013. (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/13), Grad Zagreb sufinancirat će programske sadržaje nakladnika elektroničkih publikacija u iznosu i na način kako slijedi:
Red. broj NAZIV NAKLADNIKA NAZIV PORTALA  IZNOS POTPORE U KUNAMA NAČIN DODJELE POTPORE
1 Udruga za nezavisnu medijsku kulturu www.h-alter.org 30.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
2 Vrelo informacija d.o.o. www.politikaplus.com 222.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
3 Prima media d.o.o. www.urbancult.hr  30.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
4 Udruga Krugovi  www.mojzagreb.info 30.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
5 Udruga ZG  zg-magazin.com.hr;
udruga-zg.hr
24.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
6 Tjedno d.o.o. www.tjedno.com 108.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
7 Portal Dnevno d.o.o. www.dnevno.hr 228.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
8 Otvorena računalna radionica
 „Svi smo protiv“
www.novi–zagreb.hr  36.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
9 Index promocija d.o.o. www.index.hr  240.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
10 Medijska mreža d.o.o. www.zagrebonline.hr 24.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
11 Medijska mreža d.o.o. www.she.hr 18.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
12 Nina objektiv d.o.o. Portal Objektiv 24.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
13 Udruga Javno Dalje.com 210.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti
14 Jabuka televizija d.o.o. Zagrebancija.com 210.000,00 Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti