clanak False

Prava socijalne skrbi Grada Zagreba

10.01.2022.
Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a (umirovljenici, osobe starije od 65 godina, korisnici zajamčenen minimalne naknade nesposobni za rad i privređivanje i osobe kojima je priznat status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja)

 - uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a za osobe s invaliditetom

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima

 - uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima

- uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine

- uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavanje prava na  novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

- uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije

- uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja

- uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavnaje prava na pomoć djeci u mliječnoj hrani

- uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavanje prava na pomoć u kući

- uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva

- uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje

- uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavanje prava na prehranu u pučkoj kuhinji

- uputa o pravima ispitanika

Zahtjev za priznavanje prava na pomoć u obiteljskim paketima

- uputa o pravima ispitanika