clanak False

Prostorni plan Grada Zagreba - usvojene dopune 2015.

19.04.2017.

 Prostorni plan Grada Zagreba - dopune 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15)
 

TEKSTUALNI DIO

 

 

GRAFIČKI DIO 

  •  kartografski prikaz 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

1.A. Površine za razvoj i uređenje  - dopune 2015. (M 1:25 000)

legenda

  • kartografski prikaz 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015. (M 1:25 000)

legenda

  • kartografski prikaz GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - dopune 2015. (M 1:5000) *

(*napomena: zbog veličine datoteka kartografski prikazi su grupirani u više dijelova)

D.PPGZ.2015 - 1.5000 - 1.dio
D.PPGZ.2015 - 1.5000 - 2.dio
D.PPGZ.2015 - 1.5000 - 3.dio
D.PPGZ.2015 - 1.5000 - 4.dio

legendaTijek postupka izrade i donošenja dopuna Plana:

 1. Odluka o izradi dopune Plana - objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 24/14

- Obavijest o izradi Plana - 15.12.2014.2. Konačni prijedlog dopuna Plana
 
TEKSTUALNI DIO

 

GRAFIČKI DIO
  •  kartografski prikaz 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

1.A. Površine za razvoj i uređenje  - dopune 2015. (M 1:25 000)

legenda

  • kartografski prikaz 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - dopune 2015. (M 1:25 000)

legenda

  • kartografski prikaz GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - dopune 2015. (M 1:5000) *

(*napomena: zbog veličine datoteka kartografski prikazi su grupirani u više dijelova)

D.PPGZ.2015 - 1.5000 - 1.dio
D.PPGZ.2015 - 1.5000 - 2.dio
D.PPGZ.2015 - 1.5000 - 3.dio