clanak False

Radna skupina za izradu koncepta razvoja posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica

15.09.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za izradu koncepta
razvoja

posjetiteljske
infrastrukture
Parka prirode
Medvednica

 
(15.9.2020.)
- za predsjednicu:
Sanja Jerković,
 
- za zamjenicu predsjednice:
Irena Matković,
 
- za članove/ice:
Martina Jurjević Varga,
Hrvoje Beclin,
Mladen Kovačević,
Ana Pandža Kunčević,
Mirna Meštrović,
Katarina Milković,
Iva Frank,
Nataša Raus,
Dražen Šoštarić,
Katarina Ćutuk,
Martina Bamburać,
Ivana Mahnić,
Davorin Blagojević,
Želimir Kramarić,
Damir Gobec,
Mario Bilić,
Nikola Petković,
Gordana Muller Mikić,
Martin Jurin,
Mario Novosel.

Radna tijela gradonačelnika