clanak False

Raspisivanje natječaja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2021./2022 .

26.11.2021.
Stipendija Grada Zagreba, koja je prepoznata kao stipendija za izvrsnost, prva je Stipendija koju je Grad Zagreb počeo dodjeljivati svojim najuspješnijim učenicima i studentima.
 
Učenicima i studentima dodjeljuje se od 1992./1993. školske, odnosno akademske godine, a od 2007./2008. do 2020./2021. akademske godine dodjeljivala se i studentima doktorskog studija. Mnogi od dosadašnjih zagrebačkih stipendista danas su ugledni sveučilišni profesori, znanstvenici i istaknuti javni djelatnici.
 
Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu ove Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21).
 
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje natječaj i objavljuje na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) do kraja studenoga svake godine.
 
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
A) UČENICI:
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da su redoviti učenici trećeg ili višeg razreda srednje škole u Gradu Zagrebu odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
- da su završili prethodne razrede srednje škole s odličnim uspjehom;
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
B) STUDENTI:
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
- za studente prve godine, da su iz obveznih predmeta na državnoj maturi ostvarili ukupan prosjek ocjena najmanje 4,0;
- za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,0 ili se nalaze u 10 % najuspješnijih studenata na studijskom programu;
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.
 
O dodjeli Stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost, koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba.
 
Do školske, odnosno akademske godine 2020./2021. dodijeljena je ukupno 4261 stipendija: 1898 stipendija učenicima, 2281 stipendija studentima i 82 stipendije studentima doktorskog studija, za što je izdvojeno 359.000.000,00 kuna.
 
Od školske godine 2005./2006. do školske godine 2020./2021. Stipendija se, neovisno o natječaju i kriterijima za dodjelu Stipendije, dodjeljivala redovnim učenicima srednjih škola koji su imali najmanje vrlo dobar uspjeh, hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, ukoliko su na nekom od službenih svjetskih natjecanja u znanju osvojili pojedinačno ili ekipno prvo, drugo ili treće mjesto odnosno dobili prvu, drugu ili treću nagradu. Pod službenim svjetskim natjecanjem u znanju podrazumijevalo se natjecanje kojem je prethodila selekcija na državnoj razini natjecanja. Do školske godine 2020./2021. za svjetske olimpijade u znanju dodijeljeno je 68 stipendija.
 
Mjesečno Stipendija iznosi 2.700,00 kuna neto za učenike i 3.800,00 kuna neto za studente i dodjeljuje se za 10 mjeseci.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA IZVRSNOST STUDENTIMA KOJI SU PRVI PUT UPISALI PRVU GODINU STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

OBRAZAC PRIJAVE ZA STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA IZVRSNOST STUDENTIMA OSTALIH GODINA STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

OBRAZAC PRIJAVE ZA STUDENTE OSTALIH GODINA STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA IZVRSNOST UČENICIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UČENIKE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022. 

Stipendije Grada Zagreba 2021./2022.