clanak False

Robne marke

24.05.2017.

Zagrebački friški kravlji sir ZG Sirek
robna marka od veljače 2014.
Udruga proizvođača mlijeka i sira “ZG sirek” zaštitila je tradicijski proizvod uz dodatnu kontrolu u odnosu na porijeklo i zdravstveno-higijensku ispravnost proizvoda, friškog kravljeg sira. Ukupno 6 poljoprivrednihproizvođača proizvodi robnu marku i prodaje na gradskim tržnicama Utrine, Dubrava, Špansko i Jarun.Proizvodi hrvatskog seljaka (CST)
Grad Zagreb, Udruga hrvatskih tržnica i Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Tržnice Zagreb  2014. godine sklopili su Sporazum o suradnji na realizaciji Projekta Certificirane seljačke tržnice sa ciljem da se poljoprivrednim proizvođačima omogući izravna prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina na prostorima tržnica Grada Zagreba u okviru organizirane Certificirane seljačke tržnice (u daljnjem tekstu CST), a potrošačima da se osiguraju vjerodostojna jamstva o porijeklu poljoprivrednih proizvoda i prerađevina na zagrebačkim tržnicama.
Poljoprivredni proizvođači koji izravno prodaju vlastite poljoprivredne proizvode i prerađevine na tržnicama Grada Zagreba i  upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava stječu pravo na uporabu oznake „Proizvodi hrvatskog seljaka“ po uvjetima propisanim Pravilnikom o organizaciji i radu certificirane seljačke tržnice i uporabi oznake „Proizvodi hrvatskog seljaka“ (Udruga hrvatskih tržnica).Zagrebački pušlek - robna marka od svibnja 2013.
Ukupno 17 poljoprivrednih proizvođača, članova udruge Zagrebački pušlek proizvodi i prodaje cvjetne pušleke sa znakom robne marke. Zagrebački pušleki proizvode se kao četiri sezonska i dva prigodna, božićni i uskrsni.Jagodica purgerica - robna marka od rujna 2014. 
Ukupno 20 poljoprivrednih proizvođača s područja Grada Zagreba, članovi “Zagrebačke udruge uzgajatelja jagoda” proizvodi jagodu sa znakom robne marke.


 

Zagrebačka trešnja - robna marka od svibnja 2015.
Ukupno 12 članova udruge “Zagrebačka trešnja” proizvodi trešnje sa znakom robne marke.  


 

Žig "Gradski vrtovi"
Projekt Gradski vrtovi uspješno se provodi već 3 godine na ukupno 11 gradskih vrtova s preko 2 000 vrtnih parcela na površini od 21,00 ha, a prema Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba o provođenju projekta „Gradski vrtovi“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/13 i 25/13). Prepoznatljiva oznaka projekta zaštićena je registracijom žiga čija je prijava objavljena u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva br. 5/2016, 26. veljače 2016.