clanak False

Strateška procjena utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

04.08.2016.

Konačni dokumenti

Strateška studija utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Ne-tehnički sažetak

Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdobolje do 2020 godine

Zaključak o započinjanju strateške procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine 

Informacija o izradi strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Obavijest o raspravi

Zaključak o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Zaključak o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine na okoliš.pdf

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine na okoliš.pdf


Javna rasprava

ZAKLJUČAK o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine i nacrta prijedloga Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine na javnu raspravu

OBAVIJEST o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine i nacrta prijedloga Razvojne strategije Grada Zagreba
za razdoblje do 2020. godine na javnu raspravuNacrt prijedloga Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Strateška studija utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Ne-tehnički sažetak Strateške studije


Izvješće o provedenoj javnoj raspravi